Ngọc Thiền thạch anh mắt hổ

 495,000  420,750

Mặt Ngọc Thiền thạch anh mắt hổ vàng nâu giúp chủ nhân thêm can đảm và dũng khí hơn. Chúng có thể chống lại những thế lực hắc ám, những tà khí và vong linh xấu. Giúp bảo vệ, mang tới may mắn và bình an cho chủ nhân

Ngọc Thiền thạch anh mắt hổ

 495,000  420,750

Danh mục: