Vòng tay đá thạch anh tóc tam tài 12-14 li vip

 2,150,000

Vòng tay đá thạch anh tóc tam tài 12-14 li vip

 2,150,000