Khách Hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng

Với hình thức chuyển khoản ngân hàng khách hàng vui long chuyển khoản vào STK

Ngân hàng MB Sở giao dịch Hà Nội
Chủ tài khoản: Nguyễn Đăng Khoa.
Số tài khoản: 00901 9888 9888

Nôi dung chuyển khoản là mã Đơn hàng của bạn trên website

Facebook Comments