VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay thạch anh trắng 10 li

450,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay Mặt Trăng 7 li

550,000 
2,200,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá Thạch anh hồng 13-14 li

850,000 
1,800,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay ngọc bích 8 li A+

1,350,000 
395,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Chuỗi băng ngọc thủy tảo 10 li

210,000 
1,500,000 
1,150,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá thạch anh tóc đen 9 li

1,250,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay Obsidian 10 ly

215,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá thạch anh tóc đen 8-9 li

950,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay Aquamarine 9 li

950,000 
850,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay tóc tam tài 6-7 li

590,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay thạch anh khói 8 ly

245,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng Tourmaline bản dẹt

950,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá Beryl đa sắc 13 – 14 li

700,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay phong thủy Obsidian 8 li

195,000 
690,000 
3,800,000 
350,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng đá thạch anh hồng 9 li VIP

630,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng đá thạch anh tóc đen

1,250,000 
990,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay Onyx đen nhám khắc chú 8 li

195,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Chuỗi thạch anh tóc xanh 5li

600,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay Mắt Hổ Vàng Nâu 6 li

190,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay Mắt Hổ Vàng Nâu 8 li

250,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá cẩm thạch 10 li

850,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay Onyx đen khắc chú 10 ly

215,000 
1,050,000 
Hết hàng

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay thạch anh tím bản dẹt

550,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng mắt hổ 3 màu 8 li

265,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá Granet 7 li VIP

680,000 
1,500,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay thạch anh tóc đỏ 8-9 li

990,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay gỗ hoá thạch 11 li

450,000 
1,200,000 
2,150,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay mắt hổ nâu đỏ 14 li

550,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá thạch anh tím 8 ly

295,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá thạch anh tóc xanh 8-9 li

950,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Chuỗi thạch anh tóc đen 7 li

850,000 
SALE25%
600,000  450,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay Tourmaline 8 li

650,000 
1,500,000 
SALE42%
1,800,000  1,050,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá Beryl 10 li

750,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng thạch anh tóc đỏ 13 li VIP

6,200,000 
1,800,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay phong thuỷ Tourmaline 8 li

650,000 
Hết hàng

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng cẩm thạch mix

550,000 
1,800,000 
550,000 
420,000 
SALE13%

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng thạch anh tóc vàng bản vuông

1,800,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá Aquamarine 8 li

860,000 
1,100,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Chuỗi cẩm thạch huyết 6 li

990,000 
Hết hàng
560,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng đeo tay Flourite 12 li

450,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay Tourmaline dưa hấu 7 li

530,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng Tay Đá phong thuỷ Ưu Linh Xanh

550,000 
215,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay thạch anh khói 10 ly

335,000 
Hết hàng

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng mã não đốt trúc VIP

280,000 
SALE28%

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng hạt Cẩm Thạch Xanh Đậm 9li

650,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá xà cừ 7 li VIP

530,000 
Hết hàng

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng đá Bạch Tùng 8 li

195,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá mắt hổ 3 màu 10 li

355,000 
4,500,000 
SALE29%

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng đá Bạch tùng 12 li

370,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay thạch anh tóc xanh 7 li

650,000 
2,350,000 
SALE38%

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay Mắt Hổ Vàng Nâu 10 li

350,000 
390,000 
1,250,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay mắt chim ưng 14 li

550,000 
1,500,000 
1,500,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng đá Bạch Tùng 10 li

230,000 
Hết hàng

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay mã não đỏ vân 8 li

100,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng Tay Thạch anh Mắt Chim Ưng

650,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay thạch anh tóc đen 12 li

1,500,000 
650,000 
Hết hàng

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá mã não trắng 10 ly

120,000 
Hết hàng

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay Cẩm thạch tết dây

550,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng Chuỗi Đá Diopside 10li VIP

2,250,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá phong thuỷ aquamarine

950,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá mặt trời 6 -7 li

650,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng chuỗi Sunstone (Đá Mặt Trời)

580,000 
Hết hàng

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá mã não đỏ vân 12 ly

150,000 
Hết hàng

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay mã não trắng 8 ly

100,000 
Hết hàng

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay Tourmaline đa sắc 7 ly

990,000 
1,800,000 
680,000 
650,000 
2,000,000 
Hết hàng
150,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng thạch anh tím bản vuông

550,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng thạch anh tóc đỏ 11-12 li VIP

2,000,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay phong thuỷ xà cừ 7 li

428,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng thạch anh tóc đỏ 14 li VIP

8,500,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng thạch anh tóc đa sắc 12 li

980,000 
1,250,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay đá mắt hổ nâu đỏ 12 ly

450,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Chuỗi thạch anh tóc đen 5 li

750,000 
550,000 
SALE39%
650,000  399,000 
950,000 

VÒNG TAY ĐÁ PHONG THỦY

Vòng tay thạch anh tóc vàng 8 li

2,895,000 
1,250,000