Vòng tay đá mắt hổ vàng tươi 10 ly VIP

 690,000

Vòng tay đá mắt hổ vàng tươi 10 ly VIP

 690,000