Nếu bạn muốn xóa dữ liệu của mình khỏi các ứng dụng đang dùng trên Sapo, bạn có thể xóa thông tin của mình bằng cách làm theo các bước sau:

Bước 1: Đi tới Cài đặt & Quyền riêng tư của Tài khoản Facebook của bạn → Nhấp vào “Cài đặt”

Cách gỡ ứng dụng liên kết với Facebook
Cách gỡ ứng dụng liên kết với Facebook

Bước 2: Tìm kiếm “Ứng dụng và trang web” và bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng và trang web mà bạn đã liên kết với Facebook của mình.

Cách gỡ ứng dụng liên kết với Facebook

Bước 3: Tìm kiếm → Nhấp vào “Kaia”

Bước 4: Nhấp vào “Xoá” tại ứng dụng bạn muốn ngừng chia sẻ quyền và dữ liệu.

Bước 5: Bạn đã xóa thành công dữ liệu và hoạt động được ghi nhận trên ứng dụng của chúng tôi.

Facebook Comments