Cỏ bốn lá cẩm thạch - Hi vọng, niềm tin, tình yêu và may mắn