đá phong thủy giảm stress cho người tuổi Mão | kaia.vn

Tag Archives: đá phong thủy giảm stress cho người tuổi Mão

Mặt đá mắt hổ Phật bản mệnh cho người tuổi Mão

Mặt đá mắt hổ Phật bản mệnh Bồ Tát Văn Thù cho người tuổi Mão

Phật bản mệnh gồm có 8 vị chủ tôn, còn được gọi là Phật hộ thân. Thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và năm yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí. Phật giáo mật tông đưa ra thuyết 8 vị Bản tôn chủ quản 12 con giáp. Trong […]