fbpx

Tag Archives: đá phong thủy tăng khả năng thụ tinh thạch anh khói

Tác dụng của đá phong thủy thạch anh khói

Đá phong thủy thạch anh khói hay còn gọi là thạch anh ám khói. Tên tiếng Anh là Smoky Quartz – một thành viên của gia tộc thạch anh. Trong Đạo Phật thạch anh khói được cho là sẽ giúp con người gột rửa tâm hồn. Giúp con người thoát khỏi tham, sân, si  và mang […]