fbpx

Tag Archives: Lợi ích của vòng đá thạch anh tóc vàng

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng

Thạch anh tóc vàng là Đá thạch anh có chứa nhiều loại bao thể khoáng vật hình kim hình que. Nhìn bề ngoài thấy như chúng có những sợi bên trong. Vì thế các thạch anh này được gọi là Thạch anh tóc vàng. Vòng đá thạch anh tóc vàng  là một món đồ trang sức rất đẹp. […]